Brskaj kazalo naslovov


 
Izvod Naslov
 
L. 56, št. 3 (2012) 3D DIGITALIZACIJA IN VIZUALIZACIJA SITULE Z VAČ Izvleček   PDF
Gregor Vidmar
 
L. 58, št. 1-2 (2014) Raziskava trga elektronskih knjig: trendi v ZDA in državah Evropske unije Izvleček   PDF (English)
Andreja Zubac, Andreja Tominac
 
L. 50, št. 1-2 (2006) AKTUALNE POVEZAVE MED KNJIŽNIČNO IN KNJIGOTRŠKO DEJAVNOSTJO S PREGLEDOM RAZVOJA JAVNIH KNJIŽNIC Izvleček   PDF
Teja Zorko, Miha Kovač
 
L. 54, št. 4 (2010) AKTUALNI PROBLEMI PRI INVENTARIZACIJI GRADIVA V LUČI ZBIRANJA STATISTIČNIH PODATKOV Izvleček   PDF
Tereza Poličnik-Čermelj
 
L. 55, št. 4 (2011) ALEŠ ŽIGA DOLNIČAR IN KNJIGE O BENEŠKI REPUBLIKI Izvleček   PDF
Luka Vidmar
 
L. 47, št. 3 (2003) ANALIZA CITIRANIH VIROV OBZORNIKA ZDRAVSTVENE NEGE Izvleček   PDF
Ema Dornik, Gaj Vidmar, Maja Žumer
 
L. 44, št. 4 (2000) ANALIZA CITIRANJA IN MOTIVI ZA CITIRANJE Izvleček   PDF
Primož Južnič
 
L. 46, št. 4 (2002) ANALIZA PODATKOV O STRUKTURI IN UPORABI KNJIŽNIČNE ZBIRKE LJUBLJANSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC V OBDOBJU 1990-2000 Izvleček   PDF
Mateja Ločniškar-Fidler
 
L. 48, št. 4 (2004) ANALIZA RABE OZNAČEVALCEV NAPAK: [sic] in [i. e.] v slovenskem vzajemnem katalogu Izvleček   PDF
Maja Kokove-Hrovat, Maja Žumer
 
L. 58, št. 4 (2014) ANALIZA ROČNO IZVEDENE INVENTURE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI (2010–2014) Izvleček   PDF
Polona Gorkič, Tamara Lekić, Tereza Poličnik-Čermelj
 
L. 49, št. 4 (2005) ANALIZA SLOVENSKIH ELEKTRONSKIH KONTINUIRANIH VIROV NA SPLETU Izvleček   PDF
Nataša Kodrič
 
L. 54, št. 4 (2010) ANALIZA STANJA IN MOŽNOSTI UKINITVE NADOMESTIL ZA VČLANITEV V SLOVENSKE SPLOŠNE KNJIŽNICE Izvleček   PDF
Gorazd Vodeb, Eva Kodrič-Dačić, Kristina Janc
 
L. 55, št. 1 (2011) ANALIZA STANJA IN PERSPEKTIVA DIGITALNE HRAMBE V ARHIVU DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV (ADP) Izvleček   PDF
Janez Štebe, Irena Vipavc Brvar
 
L. 56, št. 3 (2012) ANALYSING RARE BOOKS WITH DIGITAL TECHNOLOGIES: THE PROJECT “BLOCKBOOKS IN BAVARIAN COLLECTIONS” Izvleček   PDF (English)
Bettina Wagner, Markus Brantl, Peter Meinlschmidt, Volker Margner, Rahel Bacher, Irmhild Schafer
 
L. 57, št. 2-3 (2013) APOLOGIJA ZA KRAJEVNO KNJIŽNICO Izvleček   PDF
Silva Novljan
 
L. 55, št. 1 (2011) ARHIVIRANJE SPLETNIH STRANI V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI Izvleček   PDF
Alenka Kavčič-Čolić, Janko Klasinc
 
L. 48, št. 1-2 (2004) AVGUST VIŽINTIN (1924-2004) Izvleček   PDF
Alenka Zupan
 
L. 51, št. 5 (2007) AVSTRIJSKA BIBLIOTEČNA INSTRUKCIJA IZ LETA 1778 IN LJUBLJANSKA LICEJSKA KNJIŽNICA Izvleček   PDF
Branko Berčič
 
L. 55, št. 4 (2011) BEREM, BEREŠ, BEREMO: ZGODOVINA BRANJA NA SLOVENSKEM Izvleček   PDF
Anja Dular
 
L. 45, št. 1-2 (2001) BIBLIOGRAF JANKO ŠLEBINGER (1876-1951) Izvleček   PDF
Gregor Kocijan
 
L. 54, št. 3 (2010) BIBLIOGRAF JOŽE MUNDA - OSEMDESETLETNIK Izvleček   PDF
Gregor Kocijan
 
L. 47, št. 1-2 (2003) BIBLIOGRAFIJA ČLANKOV O VISOKOŠOLSKIH KNJIŽNICAH V REVIJI KNJIŽNICA: 1957-2002 Izvleček   PDF
Olga Drolc, Barbka Slemenik, Florjana Uršič
 
L. 57, št. 1 (2013) BIBLIOGRAFIJA PREVODOV PRAVLJIC BRATOV GRIMM V SLOVENSKEM JEZIKU Izvleček   PDF
Tomaž Bešter
 
L. 49, št. 1-2 (2005) BIBLIOGRAFSKE DRUŽINE V COBIB-U Izvleček   PDF
Marija Petek
 
L. 48, št. 1-2 (2004) BIBLIOGRAFSKI ODNOSI V KNJIŽNIČNEM KATALOGU Izvleček   PDF
Marija Petek
 
1 - 25 od 547 predmetov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>