Razlike med spoloma v informacijskem vedenju: iskanje informacij v splošni knjižnici

Dejan Kalabić, Vlasta Zabukovec

Izvleček


Namen: Informacijsko vedenje zajema človekovo aktivno in pasivno prejemanje informacij, na katero vpliva vrsta dejavnikov. Namen tega prispevka je predstaviti razlike med spoloma v informacijskem vedenju.
Metodologija: V raziskavo je bilo vključenih 112 uporabnikov splošne knjižnice, 56 moških in 56 žensk. Uporabljena je bila metoda spletnega anketiranja, rezultati pa so bili analizirani s pomočjo deskriptivne in inferenčne statistike.
Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da moški pogosteje pripravijo načrt iskanja informacij in dlje časa vztrajajo pri določenem informacijskem viru, medtem ko ženske pri iskanju pogosteje iščejo v sodelovanju in se bolj zanesejo na pomoč knjižničarja. Moški pri začetku iskanja informacij občutijo tudi višjo stopnjo zadovoljstva in se v procesu ocenjujejo za boljše iskalce informacij; tako moški kot ženske pa začnejo informacije iskati po spletu.
Omejitve raziskave: Raziskavo bi bilo treba še razširiti in vključiti uporabnike različnih starostnih skupin.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Razprava je usmerjena v iskanje priložnosti za splošne knjižnice v smislu pridobivanja novih uporabnikov in personalizacije storitev.

Ključne besede: informacijsko vedenje, uporabniki, razlike med spoloma


Full Text:

PDF

References


Navedeni viri

Agosto, D. E. (2011). Young adults’ information behavior: what we know so far and where we need to go from here. Journal of research on libraries and young adults, 2(1).

Dervin, B. (1983). An overview of the sense making research: concepts, methods and results to date. V International communications association annual meeting. Washington, DC: International Communication Association. Pridobljeno 31. 8. 2016 s spletne strani: http://faculty.washington.edu/wpratt/MEBI598/Methods/An%20Overview%20of%20Sense-Making%20Research%201983a.htm

Dervin, B. (1992). From the mind’s eye of the user: the sense making qualitative-quantitative methodology. V J. D. Glazier in R. R. Powell (ur.), Qualitative research in information management (str. 61–84). Englewood, Colorado: Libraries unlimited.

Ellis, D. (1989). A behavioural approach to information retrieval system design. Journal of documentation, 45(3), 171–212.

Ellis, D., Cox, D. in Hall, K. (1993). A comparison of the information seeking patterns of researchers in the physical and social sciences. Journal of documentation, 49(4), 356–369.

Jansen, B. J. in Solomon, L. (2010). Gender demographic targeting in sponsored search. V Proceedings of the 28th International conference on human factors in computing systems (CHI) (str. 831–840). New York: ACM. Pridobljeno 31. 8. 2015 s spletne strani: http://dmrussell.net/CHI2010/docs/p831.pdf

Julien, H. in Barker, S. (2009). How high-school students find and evaluate scientific information: a basis for information literacy skills development. Library and information science research, 31(1), 12–17. doi: 10.1016/j.lisr.2008.10.008

Kuhlthau, C. (1991). Inside the search process: information seeking from the user’s perspective. Journal of the American Society for Information Science, 42(5), 361–371.

Laroche, M., Saad, G., Cleveland, M. in Browne, E. (2000). Gender differences in information search strategies for a Christmas gift. Journal of consumer marketing, 17(6), 500–522. doi: 10.1108/07363760010349920

Lorigo, L., Pan, B., Hembrooke, H., Joachims, T., Granka, L. in Gay, G. (2006). The influence of task and gender on search and evaluation behavior using Google. Information processing and management, 42(4), 1123–1131. doi: 10.1016/j.ipm.2005.10.001

Maghferat, P. in Stock, W. G. (2010). Gender-specific information search behaviour. Webology, 7(2), paper 80. Pridobljeno 31. 8. 2015 s spletne strani: http://www.webology.org/2010/v7n2/a80.html

Rowlands, I., Nicholas, D., Williams, P., Huntington, P., Fieldhouse, M., Gunter, B., … Tenopir, C. (2008). The Google generation: the information behaviour of the researcher of the future. Aslib proceedings, 60(4), 290–310. doi: 10.1108/00012530810887953

Schmidt, S. in Stock, W. G. (2009). Collective indexing of emotions in images: a study in emotional information retrieval. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(5), 863–876.

Shenton, A. K. (2007). The paradoxical world of young people’s information behaviour. School libraries worldwide, 13(2), 1–17.

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020: stanje in okolja slovenskih splošnih knjižnic v letu 2012. (2012). Grosuplje: Združenje splošnih knjižnic. Pridobljeno 31. 8. 2016 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/dokumenti/Strategija-koncno.pdf

Steinerová, J. in Šušol, J. (2007). Users’ information behaviour – a gender perspective. Information research, 12(3), paper 13. Pridobljeno 31. 8. 2015 s spletne strani: http://www.informationr.net/ir/12-3/paper320.html

Vilar, P. (2005). Informacijsko vedenje: modeli in koncepti. Knjižnica, 49(1–2), 77–104.

Wilson, T. D. (1981). On user studies and information needs. Journal of documentation, 37(1), 3–15.

Wilson, T. D. (1997). Information behavior: an interdisciplinary perspective. Information processing and management, 33(4), 551–572. doi: 10.1016/S0306-4573(97)00028-9

Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of documentation, 55(3), 249–270.

Xie, H., Bao, J. in Morais, D. B. (2006). Exploring gender differences in information search among domestic vistors to Yellow Mountain and Guilin, PRC. V Proceedings of the 2006 Northeastern Recreation Research Symposium, April 9-11 2006 (str. 120–125). New York: Bolton Landing. Pridobljeno 31. 8. 2015 s spletne strani: http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nrs-p-14/16-xie-p-14.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.