Revija Knjižnica

Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Vol 58, No 3 (2014)

Table of Contents

UVODNIK = EDITORIAL

UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE = Editorial PDF
Alenka Kavčič-Čolić

ČLANKI = CONTRIBUTIONS

VZPOSTAVITEV REPOZITORIJEV SLOVENSKIH UNIVERZ IN NACIONALNEGA PORTALA ODPRTE ZNANOSTI = Establishment of the Slovenian Universities' Repositories and of the National Open Science Portal PDF
Milan Ojsteršek, Mojca Kotar, Marko Ferme, Goran Hrovat, Mladen Borovič, Albin Bregant, Jan Bezget, Janez Brezovnik
POVEZOVANJE KRAJEVNIH ZBIRK KULTURNE DEDIŠČINE Z INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIMI TEHNOLOGIJAMI: PRIMER »ZBORZBIRK« = Connecting Local Cultural Heritage Collections with ICT: the Case of ZBORZBIRK PDF
Špela Ledinek Lozej, Miha Peče
MERJENJE, SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI SLOVENSKIH KNJIŽNIC: BIBSIST IN E-RAZVID = Measuring, Monitoring, Evaluating Slovenian Libraries: BibSiSt and e-Razvid PDF
Eva Kodrič-Dačić
OZKA GRLA SISTEMA ODPRTEGA DOSTOPA: GLASOVI IZ SVETA = Bottlenecks in the Open-Access System: Voices from Around the Globe PDF
Miran Hladnik

BIBLIOGRAFIJE = BIBLIOGRAPHIES

SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2013 = Slovene Bibliographies in 2013 PDF
Matjaž Hočevar


ISSN: 1581-7903