Revija Knjižnica

Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Vol 58, No 4 (2014)

Table of Contents

EDITORIAL

UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE = Editorial
Alenka Kavčič-Čolić
PDF

ČLANKI = CONTRIBUTIONS

Marijana Abe
PDF
Tereza Poličnik-Čermelj, Polona Gorkič, Tamara Lekić
PDF
Polona Gorkič, Tamara Lekić, Tereza Poličnik-Čermelj
PDF
Dora Rubinić, Drahomira Cupar, Alenka Šauperl
PDF
Iva Pezer, Ljiljana Vugrinec
PDF

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association

ČOPOVA DIPLOMA IN PRIZNANJA 2014
 
PDF