Revija Knjižnica

Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Vol 57, No 4 (2013)

Table of Contents

UVODNIK = EDITORIAL

UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE = Editorial PDF
Alenka Kavčič-Čolić

ČLANKI = CONTRIBUTIONS

PILOTNA EVALVACIJA MEDPREDMETNIH UČNIH UR KIZ: METODOLOŠKI PRISTOPI = Pilot Evaluation of the LIK Cross-Curricular Learning Lessons: Methodological Approaches PDF
Zala Hrast, Ana Nestič, Vlasta Zabukovec
PREGLED TRENDOV ZAPOSLOVANJA DIPLOMANTOV BIBLIOTEKARSTVA V SLOVENIJI, V OBDOBJU 2000–2012 = Review of Trends in Employing Library and Information Science Graduates in Slovenia for the Period from 2000 to 2012 PDF
Maja Božič
NAJSTAREJŠE OTROŠKE KNJIGE NA SLOVENSKEM = The Oldest Children’s Books in Slovenia PDF
Anja Dular
ZAČETKI SLOVANSKE PISMENOSTI TER KULTURNE ZAVESTI NA OSNOVI ROKOPISNEGA IN TISKANEGA GRADIVA OD 9. STOLETJA DO PRVE POLOVICE 16. STOLETJA = The Beginnings of Slavic Literacy and Cultural Awareness as Revealed on Manuscripts and Printed Materials in 16th c PDF
Neža Zajc

BIBLIOGRAFIJE = BIBLIOGRAPHIES

SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2012 = Slovene Bibliographies in 2012 PDF
Matjaž Hočevar


ISSN: 1581-7903