Revija Knjižnica

Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Vol 58, No 1/2 (2014)

Table of Contents

UVODNIK = EDITORIAL

UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE = Editorial PDF
Alenka Kavčič-Čolić

ČLANKI = CONTRIBUTIONS

DR. MIRKO RUPEL: ZNANSTVENIK, KI JE POSTAVIL TEMELJE SLOVENSKI NACIONALNI KNJIŽNICI = Dr. Mirko Rupel: a Scientist who founded the National and University Library of Slovenia PDF
Eva Kodrič-Dačić
SPLETNI VIRI IN SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA: ŠTUDIJA PRIMERA = Online Electronic Resources and Slovenian Bibliography: a Case Study PDF
Daniela Škerget, Boris Rifl
IZOBRAŽEVALNE POTREBE UPORABNIKOV SPLOŠNE KNJIŽNICE = Educational Needs of Public Library Users PDF
Simona Šinko
EKSPERTNO OCENJEVANJE V TOKU INFORMACIJSKE ZNANOSTI = Expert Evaluation in the Flow of Information Science PDF
Doris Dekleva Smrekar, Polona Vilar
IZBIRA BARVNEGA MODELA V CBIR-SISTEMIH = Choosing a Color model in CBIR-Systems PDF
Andrej Cimerman, Jasna Maver
A RESEARCH OF E-BOOK MARKET TRENDS: NORTH AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY = Raziskava trga elektronskih knjig: trendi v ZDA in državah Evropske unije PDF
Andreja Zubac, Andreja Tominac
POSEBNOSTI DIGITALIZACIJ E ARHIVSKEGA GRADIVA IN STROKOVNA OBRAVNAVA TOVRSTNIH DIGITALIZATOV = Special Features of Digitization of Archival Materials and Professional Issues Relevant to Digital Copies PDF
Mojca Horvat, Miroslav Novak
OD SKENOGRAMA DO DIGITALNEGA ARHIVA: RACIONALIZACIJA PROCESOV DIGITALIZACIJE PUBLIKACIJ NA PODROČJU KULTURE = From Scans to Digital Repository: Digitization Process Rationalization for Culture Public Sector in the Field of Culture PDF
Matjaž Kragelj

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM IRENI KERNEL = In memoriam: Irena Kernel PDF
Anton Praznik


ISSN: 1581-7903