Revija Knjižnica

Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Vol 58, No 4 (2014)

Table of Contents

UVODNIK = EDITORIAL

UVODNIK ODGOVORNE UREDNICE = Editorial PDF (Slovenian)
Alenka Kavčič-Čolić

ČLANKI = CONTRIBUTIONS

INVENTURA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA: UVODNI PREGLED = Inventory of Library Collections: Introductory Overview PDF (Slovenian)
Marijana Abe
KNJIŽNIČNE EVIDENCE IN NJIHOVA UPORABA: NA PRIMERU ROČNO IZVEDENE INVENTURE V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI = Library Catalogues and Their Usage: a Case Study of Manual Stocktaking at the National and University Library of Slovenia PDF (Slovenian)
Tereza Poličnik-Čermelj, Polona Gorkič, Tamara Lekić
ANALIZA ROČNO IZVEDENE INVENTURE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI (2010–2014) = The Analysis of Manual Stocktaking of Library Materials at the National and University Library of Slovenia (2010–2014) PDF (Slovenian)
Polona Gorkič, Tamara Lekić, Tereza Poličnik-Čermelj
NAČELO VIŠESTRUKOG PREDSTAVLJANJA: PREDSTAVLJANJA DOKUMENATA KOJA SU STVORILI RAZLIČITI SUDIONICI = The Principle of Polyrepresentation: Document Representations Created by Different Agents PDF (Slovenian)
Dora Rubinić, Drahomira Cupar, Alenka Šauperl
STANJE IN VIZIJA RAZVOJA BIBLIOBUSNIH SLUŽB REPUBLIKE HRVAŠKE = Current state and vision of the development of mobile library services in the Republic of Croatia PDF (Slovenian)
Iva Pezer, Ljiljana Vugrinec

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association

ČOPOVA DIPLOMA IN PRIZNANJA 2014 PDF (Slovenian)
 


ISSN: 1581-7903