Revija Knjižnica

Revija Knjižnica je znanstvena revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. Izdajata jo Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Vol 59, No 1-2 (2015)

Table of Contents

EDITORIAL

Editorial
Alenka Kavčič-Čolić
9-12

CONTRIBUTIONS

Uroš Grilc
15-36
Katja Šikonja, Marija Petek
37-51
Katarina Švab, Maja Žumer
53-72
Andreja Videc
73-94
Melita Ambrožič
95-125
Maša Manca Florjanič, Klementina Možina
PDF
127-144
Tina Kalan, Primož Južnič
145-161
Irena Sapač
263-183